การเช่าสถานีบริการ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเช่า/ซื้อ สถานีบริการน้ำมัน หรือพื้นที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อให้มีมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

ฝ่ายขาย

คุณนรุตม์ หรือ คุณนรุตม์

E-mail : narut@susco.co.th
  phongsathon@susco.co.th
โทรศัพท์ : 02-428-0029 ต่อ 230 หรือ 105

การเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจในสถานีบริการ

แผนกเช่าพื้นที่

E-mail : kaesinee@susco.co.th
  sawarat@susco.co.th
โทรศัพท์ : 02-428-0029 ต่อ 330-333