การเช่าสถานีบริการ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเช่า/ซื้อ สถานีบริการน้ำมัน หรือพื้นที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อให้มีมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

ฝ่ายขาย

E-mail : gunpol@susco.co.th
โทรศัพท์ : 02-428-0029 ต่อ 400

การเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจในสถานีบริการ

แผนกเช่าพื้นที่

E-mail : kaesinee@susco.co.th
  sawarat@susco.co.th
โทรศัพท์ : 02-428-0029 ต่อ 330-333

นำเสนอขายสินค้าในร้านแอทมาร์ท

แผนกจัดซื้อธุรกิจเสริม

E-mail : wongduen@susco.co.th
  naramon@susco.co.th
โทรศัพท์ : 02-428-0029 ต่อ 221, 343