โครงการเทวดาตัวน้อย Season 8

บริษัท ซัสโก้ จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะคืนกำไรสู่สังคมจึงจัดทำโครงการเทวดาตัวน้อย ซึ่งได้อยู่เคียงคู่กับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักแนวคิดเรื่องความยั่งยืน การให้โอกาสเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยทุนการศึกษา และมอบเงินสมทบทุน กับอุปกรณ์การกีฬา ให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับส่วนรวม บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทน ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ให้โอกาสเยาวชนคนดี ได้มีโอกาสที่ดีขึ้น เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป

รับชมวิดีโอโครงการเทวดาตัวน้อย

รับชมวิดีโออื่นๆ

ภาพกิจกรรมโครงการเทวดาตัวน้อย Season 8