ซัสโก้ ร่วมจับมือ ลอว์สัน กว่า 20 สาขาทั่วประเทศ และกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่รักความก้าวหน้า และพร้อมจะเติบโตไปกับเรา “มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ” #ซัสโก้ เดินไปด้วยกัน เดินไปได้ไกล

1. ผู้จัดการสถานีบริการ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
 • สามารถโอนย้ายตามความเติบโตของบริษัทได้
 • หากมีบุคคลค้ำประกันและเงินค้ำประกัน สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • รักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 • หากมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ(หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารงาน
 • รักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้
 • สามารถโอนย้ายตามความเติบโตของบริษัทได้
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
 • สามารถโอนย้ายตามความเติบโตของบริษัทได้
 • หากมีบุคคลค้ำประกันและเงินค้ำประกัน สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • รักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 • หากมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้
 • สามารถโอนย้ายตามความเติบโตของบริษัทได้
 • หากมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. แคชเชียร์ (ประจำร้านสะดวกซื้อ)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถโอนย้ายตามความเติบโตของบริษัทได้

6.พนักงานหน้าลาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นกะได้

7. ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

สวัสดิการ

คุณสมบัติ

 • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินกู้ในกรณีต่างๆ
 • ค่าตำแหน่ง (เฉพาะตำแหน่งที่ 1 - 4)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งที่ 1 - 4)
 • ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่งที่ 1)
 • ค่าเช่าบ้านและที่พัก (เฉพาะตำแหน่งที่ 1 และ 2)

วิธีการสมัคร

 • กรอกประวัติ ลงใน www.susco.co.th
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการทำงานมาที่
  แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
 • ส่งประวัติการทำงานมาที่ E-Mail : Kulnitha@susco.co.th หรือ หรือค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ที่ www.jobthai.com, www.jobtopgun.com
 • สมัครด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล
  โทรศัพท์ : 0-2428-0029 ต่อ 920 (คุณอาย), 953 หรือ 081-835-9123 โทรสาร : 0-2428-8001

ใบสมัครงาน

ชื่อไทย *
นามสกุล *
Name *
Surname *